Magical

Magical

Magical je jedro od materijala Dacron® u bijeloj boji, boji pijeska i tamnocrvenoj boji, izrađena po mjeri, i idealno je za pokrivanje velikih površina, u rasponu do 70 m2. Zaštita od sunca ne zahtijeva pojačanja i dostupan je s jednim (trokut) ili dva (kvadrat, pravokutnik) jedra, koji može biti opremljen s ručnom ili motoriziranom navijanom cijevi. Motor može biti instaliran u navijanu cijev ili pričvršćen na zid, horizontalno ili vertikalno.

Magical

Magical

Magical

Magical

Magical

Magical

Magical

Magical

Magical