Modus

Modus

Modus je jednostavno fiksno sunčano jedro, s 3 ili 4 aluminijska stupa, navojnom cijevi i užetom za implementaciju odnosno navijanje jedra. Jedro može biti stegnutu između stupova, ili se poslužimo kombinacije stezanja na zidu (kuće) i stupa. Na raspolaganju je u Tempotest Star®, bijeloj, tamnocrvenoj, sivoj, boji pijeska, crno-bijeloj i Dacron® bijeloj boji. Jednostavnost jedra omogućuje nam brojne kombinacije izgleda u jednostrukoj i dvostrukoj kombinaciji većeg broja jedra.

Modus

Modus

Modus

Modus

Modus

Modus

Modus

Modus

Modus

Modus

Modus

Modus