Plise zavjese

Plise zavjese

Plise zavjese su unutarnja sjenila od 20 mm nabrane (kao harmonika) poliesterske tkanine. Koristimo sustave koji omogućuju prekrivanje gotovo svih prozorskih otvora, krovnih prozora i otvora nepravilnih oblika. One se obično montiraju na staklenu površinu, mogu biti slobodno viseće i zamjenjuju konvencionalnu zavjesu.

Vrste plise zavjesa

  • Plise zavjese sa ručicom
  • Plise zavjese sa vrpcom i stoperima
  • Krovne plise zavjese sa ručkom
  • Stropne plise zavjese sa ručkom
  • Fiksne plise zavjese
  • Plise XL

Upravljanje plise zavjesom

Upravljanje sa vrpcom i stoperima
Upravljanje sa vrpcom i stoperima

Upravljanje sa ručkom
Upravljanje sa ručkom

Upravljanje sa palicom
Upravljanje sa palicom

Plise zavjesama upravljamo pomoću ručice ili konopca, stoperima pa i pomoću monokomandne palice ili elektromotora.

Na višim ili krovnim dizajnima možemo si pomoći sa dodatnom palicom odgovarajuće duljine.

Aluminijski profili, ručica i špagica sa stoperima su standardno u bijeloj, tamno smeđoj ili sivoj boji.

Mehanizmi su testirani sukladno visokim europskim standardima.

Sustavi plise zavjesa s ručicom

Plise VS 1
VS 1

Plise VS 2
VS 2

Plise VS 3
VS 3

Plise VS 4 Slope
VS 4 Slope

Plise VS 5
VS 5

Plise VS 6
VS 6

Plise VS 7
VS 7

Plise VS 8
VS 8

Plise VS 9
VS 9

Sustavi plise zavjesa sa oprugom/stoperima

Plise F1
F1

Plise F3
F3

Plise F Slope 1
F Slope 1

Plise F Slope 2
F Slope 2

Plise FD Slope 3
FD Slope 3

Plise FD Slope 4
FD Slope 4

Krovni sustavi plise zavjesa s ručicom

Plise DF 10
DF 10

Plise DF 20
DF 20

Plise DF 30
DF 30

Stropni sustavi plise zavjesa s ručicom

Plise PL 11
PL 11

Plise PL 30
PL 30

Plise PL 31
PL 31

Plise PL 32
PL 32

Plise PL 41
PL 41

Plise PL 42
PL 42

Sustav fiksnih plise zavjesa

Plise PL 2
SD 2

Plise PL 3
SD 3

Plise SR 1
SR 1

Plise SR 1 S
SR 1 S

Plise SR 2
SR 2

XL plise

XL plise
XL

Sustav plise XL s 50 mm širokim naborima služi za zasjenjivanje i uređenje velikih površina ili otvora. Tipično upotrebljavamo slobodno viseću izvedbu s upravljanjem pomoću konopca.

Aluminijski profili i konopac su standardno u bijeloj ili sivoj boji.