Excellent SME Slovenia

Certifikat »Excellent SME Slovenia« podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije izbranim podjetjem, po kriterijih mednarodne bonitetne hiše Coface. Ponosni nosilec omenjenega certifikata je tudi naše podjetje, saj smo zadostili zahtevanim kriterijem kot so letni promet, dobra bonitetna ocena ter bonitetno poročilo.

Bonitetna ocena je rezultat finančne analize poslovanja družbe, bonitetno poročilo pa vsebuje tudi oceno plačilne morale in tveganja poslovanja s podjetjem s prikazom možne nesolventnosti v obdobju naslednjih 12 mesecev. Stalno spremljanje poslovanja podjetja, na katerem temelji veljavnost certifikata, zagotavlja njegovo primerno kredibilnost tako v domačem kot mednarodnem poslovnem okolju. Certifikat omogoča večjo prepoznavnost in hkrati spodbuja korekten poslovni bonton hkrati je tudi zelo verodostojno priznanje za preteklo delo in orodje za nadaljnji razvoj podjetja.

Več o certifikatu

Bonitetna odličnost

Uvrščamo se med 1,98% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se ponaša z bonitetno odličnostjo AAA – najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
  • izbris subjekta iz poslovnega registra,
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

Certifikat bonitetne odličnosti podeljuje skupina Bisnode d.o.o.. Certificiranje se osvežuje vsako leto, saj z novimi podatki izračunavamo, katera podjetja so najboljša. Podjetja tako lahko pokažejo, kako odlično so poslovala v določenem obdobju in kako so oplemenitila svoje delovanje.

Več o certifikatu
Družini prijazno podjetje

Družini prijazno podjetje – polni certifikat

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja svetovalno-revizorski postopek in je bil razvit kot eno izmed orodij za učinkovito ter bolj kvalitetno upravljanje s človeškimi viri znotraj podjetij in organizacij, v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Kot takšen predstavlja eno izmed različnih možnosti družbeno odgovornega delovanja posameznega podjetja ali organizacije.

Podjetja in organizacije se namreč v vedno večji meri zavedamo svoje družbene odgovornosti in vpliva ter informacij, ki jih s svojim poslovanjem sporočamo svojim zaposlenim ter širši javnosti. Zavedamo se, da za uspešnostjo ne stojijo le vodilni, pač pa tudi zaposleni, ki so ključni v določenem delovnem procesu. Za uspešen razvoj in rast sta ključnega pomena njihovo zadovoljstvo in pripadnost, kar je tudi temeljni cilj certifikata Družini prijazno podjetje.

Verjamemo, da je družinsko in poklicno življenje možno dobro usklajevati, zato smo se vključili v projekt pridobivanja certifikata »Družini prijazno podjetje«, ki ga podeljuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Zavod Ekvilib.

Podjetju je bil v septembru 2017 dodeljen polni certifikat »Družini prijazno podjetje«, sprejeli pa smo še 4 dodatne ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Evropski socialni sklad Več o certifikatu

Naš vrt

Naš vrt interieri

Poslovno združenje naš vrt

Poslovno združenje Naš vrt je sad navdiha in vizije članov združenja, ki je nastalo iz želje po povezovanju ljudi in idej in z načelom prostega pretoka znanja in že 19. leto povezuje podjetja, ki sledijo “drugačni” viziji.

Prav zaradi celostne in poglobljene vizije združenja smo se odločili, da postanemo del v mozaiku kreiranja sodobnega pogleda na poslovna sodelovanja.

Več o poslovnem združenju