Poslanstvo, vizija in cilji

Poslanstvo

Zanesljiv partner na področju senčenja in sistemov zaščite pred insekti.

Naše poslanstvo je zagotavljanje celotne ponudbe proizvodov in storitev na področju senčil v notranjih in zunanjih prostorih in na področju sistemov zaščite pred insekti. Kljub izredni dinamiki v podjetju zaposleni radi združujejo svoje izkušnje in znanje pri uresničevanju novih idej.

Vizija

Zaupanja vredno podjetje s pogledom v prihodnost.

Naša vizija je usmerjati podjetje, da s svojim znanjem in kakovostnimi storitvami uspešno in strokovno obvladuje izzive sedanjosti in prihodnosti z nenehnim prilagajanjem spremembam in iskanjem novih idej tako doma kot v tujini.

Cilji

S tradicijo, kakovostjo, upoštevanjem zakonodaje in poslovnostjo zagotavljati ugled na trgu.

Naši cilji in usmeritve so: s tradicijo, kakovostjo, upoštevanjem zakonodaje in poslovnostjo zagotavljati ugled na trgu, ki nam bo omogočal uspešno trženje naših proizvodov.

Vrednote

Naše temeljne vrednote so: zaposleni, kupci, kakovost, dolgoročni partnerski odnosi, poštenost in družbena odgovornost.

Zaposleni

Zaposlene spodbujamo s sistemom nagrajevanja, napredovanja, ocenjevanja delovne uspešnosti, z izbiro naj zaposlenega in inovacijo leta. Spremljamo organizacijsko klimo z namenom prepoznavanja naših prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Povečanje motiviranosti za delo, poštenost, prizadevnost, storilnost in pripadnost podjetju kot tudi boljša socialna klima izhajajo iz izboljševanja možnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. V letu 2014 smo prejeli osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«, ki ga podeljuje Ministrstvo za delo.

Kupec

Stremimo k temu, da naše rešitve temeljijo na sodobnih, v svetu uveljavljenih tehnologijah in trendih, kar nam omogoča, da našim kupcem zagotavljamo čim večje zadovoljstvo in dolgoletne užitke v izbranih izdelkih.

Kakovost

V podjetju se zavedamo pomembnosti kakovosti, zato kakovost izdelka nikoli ni prepuščena naključju, temveč je rezultat skrbnega planiranja vhodnih komponent, brezhibne izdelave, nadzora in ugotavljanja zadovoljstva kupcev.

Politika kakovosti – Senčila Medle

Dolgoročni partnerski odnosi

Prizadevamo si h gradnji in ohranjanju dolgoročnih partnerskih odnosov s sedanjimi in potencialnimi strankami. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev, kajti samo na ta način lahko do podrobnosti spoznamo potrebe, načine in pravila medsebojnega sodelovanja.

Poštenost in družbena odgovornost

Naše podjetje deluje tako v korist podjetja samega kot tudi vseh naših deležnikov in prispeva k razvoju družbenega okolja, v katerem delujemo na temelju poštenosti. Stremimo k prepoznavanju potreb okolja in se nanje tudi z dejanji odzovemo (sodelovanje v humanitarnih akcijah, pomoč na izobraževalnih, socialnovarstvenih, športnih, kulturnih idr. področjih). Odgovornost do družbenega okolja je temelj trajnostnega razvoja.